פתיחת חברהפתיחת חברה – כל מה שצריך לדעת על חברת ארנק

חברת ארנק היא חברה פיקטיבית שמטרתה העיקרית היא להפחית את תשלומי המס של שכירים בעלי הכנסות גבוהות מהממוצע או של אנשים הנהנים מהכנסות פסיביות כמו הכנסות מתמלוגים, מנדל”ן מניב, מתשלומי ריבית להלוואות ועוד.

פתיחת חברה – למה ולמי כדאי להקים חברת ארנק

מקור השם של חברת הארנק מרמז על דרך הפעילות של החברה. הכנסתו של בעל העסק נכנסת אל החברה כמו אל ארנק שממנו הוא מושך משכורת, דיבידנדים, הלוואות, כסף להשקות ועוד. הביטוי חברת ארנק אינו השם המקצועי והרשמי של החברה, אלא כינוי. בפקודת מס הכנסה נקרא חברת ארנק בשם: חברת מעטים.

חברת ארנק מספקת שירותים בעיקר לשכירים בעלי הכנסות גבוהות. במקום לקבל משכורת ממקום העבודה ולשלם עליה את מס גבוה בהתאם לדרגות המס, השכיר מפנה את התשלום לחברת ארנק ומקבל ממנה משכורת. רוב השכירים המשתכרים משכורות גבוהות במיוחד, אינם זקוקים לכל הכסף לצרכים השוטפים, לכן חברת הארנק משלמת להם משכורת חלקית ואת שאר הכסף היא שומרת בקופתה.

חברת הארנק אשר צוברת חלק מהרווחים של בעליה נדרשת לשלם על הרווחים הצבורים מס חברות הנמוך יותר מאשר המס שמשלמים השכירים.

באמצעות השימוש בחברת ארנק, הבעלים, השכירים, פטורים מתשלום ביטוח לאומי מאחר וחברות אינן צריכות לשלם דמי ביטוח לאומי.

את הכספים הנצברים בחברת הארנק יכול בעל החברה למשוך בצורת הלוואה הפטורה ממס, או  בסוף שנת המס בדרך של דיבידנד  ולשלם עליהם מס דיבידנדים בגובה של שלושים אחוז.

בעל חברת הארנק יכול להפנות חלק מהסכומים שנצברו בחברה להשקעות. בעוד שהשכיר יכול לנצל את כספי הרווחים להשקעות שונות רק לאחר ששולמו עליהן כל חובות המס, בעל חברת ארנק רשאי להשקיע את הרווחים עוד לפני ששילם עליהם מיסים. בדרך זו חברת הארנק מעניקה סכומי כסף גבוהים לבעליה, מאפשרת להם לצבור נכסים רבים וליצור תשואות גבוהות נוספות.

הכספים המצטברים בחברה יכולים לשמש גם להשקעה ברכישת מלאי, לגיוס הון או למתן ערבויות הנדרשות לגיוס אשראי.

חברת ארנק והיחס של המדינה אליהן

גורמים המעורים בשוק המיסוי טוענים כי בישראל פועלות למעלה מעשרים וחמש אלף חברות ארנק והנזקים הנצברים למדינה כתוצאה מאי תשלום מיסים מלא נאמדים במאות מיליוני שקלים בשנה.

בשל הפסד הכספים העצום, משרד האוצר מנסה להגביל את הפעילות של חברות הארנק באמצעות חקיקה, אך החוק עדיין לא יצא לפועל מאחר ועדיין לא הושג הסכם בין כל הגופים הנוגעים לנושא.

בית המשפט הביע את דעתו בעניין חברות הארנק בפסק דין שפסקה השופטת מיכל אגמון באשר למקרה שבו נערך הסכם התקשרות בין מנכ”ל חברה לבין חברת ארנק שבבעלותו.  השופטת טענה כי הסכם זה הוא הסכם בין עובד ומעביד, הסכם שאינו עומד בקריטריונים של שירותי ניהול, ולכן יש לסווג את ההכנסה כהכנסה מעבודה ולשלם עליה מס. אך על אף זאת, נכון להיום, הדרך של הקמת חברת ארנק עדיין חוקית.

המשיכו לקרוא על פתיחת עסק באתר להיות עסק