הכל על קבלת החזר מס הכנסה החזר מס הכנסה

לפי חוק פקודת מס הכנסה שכירים נדרשים לשלם מס הכנסה בהתאם להכנסות שלהם. במידה ואדם שכיר שילם מס הכנסה לאורך כל השנה ובסופה יתברר כי היה עליו לשלם סכום נמוך יותר מהסכום אותו הוא שילם, יהיה השכיר זכאי לקבלת החזר מס הכנסה עבור שנת המס שחלפה.

לאן ניתן לפנות לצורך קבלת החזר מס הכנסה?

ניתן לפנות לפקיד השומה אליו אתם משתייכים על מנת לקבל החזר מס. קבלת החזר מס הכנסה, תמיד תתבצע עבור שנת המס החולפת ולא זאת העתידית.

מהן הסיבות העיקריות לקבלת החזר מס הכנסה?

ישנן הרבה סיבות בגינן ניתן לקבל החזר ממס הכנסה, כדוגמת זיכויים, תקנות, ניכויים והטבות המאפשרים לשלם פחות מס.

קבלת החזר ממס הכנסה בגין תשלום גבוה יותר מהתשלום הנדרש- אחת מהסיבות הנפוצות לקבלת החזר ממס הכנסה היא כאשר שכיר משתייך לאחת הקטגוריות המאפשרות לו לקבל נקודות זיכוי מס. במידה ואותו שכיר שייך לאחת מקטגוריות אלו, אך בכל זאת שילם בשנת המס שחלפה מס גבוה יותר, הוא יוכל להגיש בקשה לקבלת החזר ממס הכנסה. נקודות הזיכוי הללו יינתנו על פי הקבוע בפקודת מס הכנסה וישנן נקודות זיכוי לחיילים משוחררים, להורים חד הוריים, תושי פריפריה ועוד.

קבלת החזר ממס הכנסה בגין תקופה ללא עבודה- סיבה נוספת לקבלת החזר מס הכנסה, היא כאשר ישנה תקופה מסוימת במהלך השנה בה השכיר לו עבד. חישוב המס לשכירים נעשה על פי ממוצע שנתי, אך כאשר שכיר לא עובד לאורך כל שנת המס, הממוצע של אותו שכיר יהיה נמוך יותר בפועל ממה שחושב ולכן הוא יוכל להגיש בקשה לקבלת החזר ממס הכנסה, עבור התקופה בה הוא לא עבד במהלך אותה שנת מס.

קבלת החזרה ממס הכנסה בגין שינוי סטטוס- סיבה נוספת בגינה ניתן לקבל החזר ממס הכנסה היא שינוי הסטטוס של השכיר. פעמים רבות משתנה הסטטוס האישי של השכיר במהלך שנת המס, דבר המאפשר קבלת נקודות זיכוי מס. היות ולא נעשה דיווח מצד המעביד של השכיר או שאותו שכיר לא ידע את הזכויות המגיעות לו, מדרגת המס שחושבה לאותו שכר הייתה גבוה יותר בפועל מהנדרש. במקרה זה יוכל השכיר לעדכן את הסטטוס האישי שלו ולהגיש בקשה להחזר ממס הכנסה.

כיצד ניתן לקבל החזר מס הכנסה?

על מנת לקבל את החזרי המס המגיעים לכם, יהיה עליכם לפנות לפקיד השומה שלכם על מנת להגיש בקשה לקבלת החזר מס הכנסה. לצורך קבלת הבקשה יש לצרף האישורים הבאים:

לאחר שתגישו את הבקשה בצירוף כל האישורים הרלוונטיים, יבחן פקיד השומה במס הכנסה את בקשתכם ויוכל להחליט אם אכן אתם זכאי להקלה בנקודות מס, דבר המאפשר קבלת החזר ממס הכנסה. במידה ותוכרו כזכאי יועבר ההפרש ישירות לחשבון הבנק שלכם. זמן טיפול בבקשת קבלת החזר ממס הכנסה ינוע לרוב בין 6-9 חודשים.

המשיכו לקרוא על פתיחת חברה באתר עסקים