מוסכים הם כמו מרפאת שינים, אף אחד לא אוהב להיכנס אליהם, אך אין ברירה.
כדי להיות בטוח כי הרכב שלכם מטופל בסטנדרטים המקצועיים הגבוהים ביותר וכדי שיהיה לכם אל מי לפנות במקרה שיתעוררו בעיות וחילוקי דעות ביניכם ובין בעלי המוסך.
חשוב לבחור מוסך מורשה החבר באיגוד המוסכים. מוסכים מורשים עובדים תחת פיקוח ומחויבים לתקנות ולחוקים של משרד התחבורה.

מוסכים בחיפה – כל סוגי המוסכים

מוסכים מורשים הם מוסכים שקיבלו רישיון להפעלת המוסך ממשרד התחבורה.

מוסכי יבואן הם מוסכים מורשים שקיבלו רישיון ממשרד התחבורה ורישיון נוסף מהיבואן של הרכב.
במוסכי היבואן, היבואן הא הקובע את תנאי השירות, את המחירים, את צורת הטיפול ברכב ואת המראה של המוסך.

מוסכי מדרכה זהו שם המגדיר מוסכים שאינם פועלים ברישיון משרד התחבורה והעבודה בהם מתבצעת ללא פיקוח וללא אחריות.
על אף שבמקרים רבים המחיר עבור תיקון הרכב במוסכי המדרכה יהיה נמוך יותר יחסית למוסכים האחרים, לא מומלץ להכניס את הרכב לטיפול במוסך מדרכה.
במוסכים אלו לא תוכלו לעקוב אחרי איכות הטיפול ובמקרה של חילוקי דעות עם בעל המוסך, לא תהיה לכם כתובת שאליה תוכלו לפנות בתלונות.

מוסכים בחיפה – דברים שחשוב לדעת

כאשר אתם מכניסים את הרכב לתיקון אתם יוצרים חוזה ביניכם ובין בעל המוסך באשר לביצוע הטיפול ברכב.
במוסכים רבים מגישים לכם טופס הנקרא “הזמנת תיקון”.
בטופס זה מפרטים את סוגי התיקונים הנדרשים, את שלבי התיקון ואת המחיר לכל סוג של תיקון.

מחיר התיקון נקבע משני גורמים, מהמחיר לשעת העבודה ומעלות התיקונים בתוספת מע”מ.
החוק מחייב את בעלי המוסך לתלות שלט במקום בולט המציג את התעריף לשעת העבודה.
אם זמן העבודה הנדרש עבור התיקון יהיה חצי שעה, עליכם לשלם רק מחצית מהתעריף הנדרש עבור שעת העבודה.

טופס הזמנת תיקון

אם קיבלתם טופס הזמנת תיקון, המחיר שמצוין בו הוא המחיר הסופי והמחייב.
אם בעל המוסך אינו בטוח בעלות המחיר הסופי, עליו לציין זאת בטופס ההזמנה ולקבל את האישור כי הלקוח מודע לכך שהמחיר עלול להיות גבוה יותר.

בעל המוסך רשאי לתבוע מקדמה על חשבון תיקון הרכב ועל חשבון החלפים.
אם בסיום הטיפול בעל הרכב אינו מוכן לשלם את המחיר בהתאם למה שסוכם בטופס ההזמנה, בעל המוסך רשאי לעכב את שחרור הרכב ולדרוש מבעלי הרכב תשלום מיוחד על אחסון הרכב.

גם אם קניתם רכב חדש ואתם עדיין בתקופת האחריות, אינכם חייבים לטפל בו רק במוסכי היבואן.
חוק ההגבלים מציין בבירור כי כל בעל רכב יכול לבחור את המוסף שבו הוא מעוניין לקבל את השירות.
גם אם הרכב עדיין נמצא במסגרת האחריות של היבואן, למעט טיפולים שבהם יש היבואן.
החוק מציין במפורש כי היבואן אינו מורשה לשלול את האחריות גם אם בעל הרכב טיפל בו במוסך שאינו מוסך היבואן.

בעלי המוסך אינם אחראים לחפצים שנשארו ברכב. לכן לפני שאתם משאירים את הרכב במוסך, יש להוציא מתוכו את כל החפצים היקרים ואת המסמכים החשובים.

בהתאם להוראות של המוסד לבטיחות ולגיהות, בעל הרכב אינו יכול להישאר בתחומי המוסך בזמן ובמקום שבו מבוצעות עבודות תיקון ברכב.

על בעל הרכב להגיע למוסך לא יאוחר משלושה ימים לאחר סיום התיקון כדי לפרוע את התשלום ולקחת את הרכב. אם בעל הרכב מעכב את שחרור הרכב מסיבות שונות, רשאי בעל המוסך לחייב אותו בתשלום מיוחד עבור אחסון הרכב.